Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Η ελληνική γλώσσα στους Σολούς της Κιλικίας και στη σύγχρονη Ελλάδα
Γράφει ο
Ιωάννης Καμάρας
‘‘Απ’ την Ταρσό [ο Μέγας Αλέξανδρος] πήγε στην Αγχιάλη, που την είχε χτίσει ο παλιός εκείνος βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Σαρδανάπαλος, [ . . .] και από κει πήγε στους Σόλους, κοιτίδα των σολοικισμών, που οι κάτοικοί τους, αν και ελληνικής καταγωγής, συνδέονταν τόσο με τους Πέρσες, ώστε όχι μοναχά φρουρά στην πόλη τους παρά και πρόστιμο τους έβαλε, 200 ασημένια τάλαντα, ο Αλέξανδρος’’  [Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, J. G. Droysen, Μετάφραση-Εισαγωγή-Σχόλια: Ρ. Η. Αποστολίδη, Εκδ. Τράπεζα Πίστεως, Αθήναι 1988].

‘‘Εκλήθη δε σολοικισμός το περί την σύνταξιν σφάλλεσθαι κατά  Στράβωνα και Διογένην Λαέρτιον εκ του εξής: Οι Αθηναίοι ιδρύσαντες εις Κιλικίαν την πόλιν Σόλοι μετέφερον εκεί Αθηναίους αποίκους οι οποίοι, απομαθόντες διά του χρόνου την γλώσσαν των, περιέπιπτον εις σφάλματα κατά την χρήσιν αυτής.’’ [Εγκυκλοπαίδεια ΗΛΙΟΣ]

1. Δεν υπάρχουν επαρκείς ιστορικές μαρτυρίες για το πώς συνέβη να ‘‘απομάθουν τη μητρική τους γλώσσα’’ οι κάτοικοι των Σόλων. Γνωρίζουμε μόνον, ότι οι Σολείς είχαν την ατυχία να ζήσουν πολλά χρόνια κάτω από τη φυσική και γλωσσική κυριαρχία διαφόρων ασιατικών λαών,  κυρίως των Περσών. Δεν μπορεί όμως να ήταν αυτός ο κύριος λόγος, αν ληφθεί υπόψη ότι οι και οι σημερινοί Έλληνες ‘‘απομανθάνουν τη γλώσσα τους’’ τα τελευταία 35 χρόνια κάτω από συνθήκες ελευθερίας και απόλυτης εθνικής κυριαρχίας. Θα πρέπε επομένως να υπήρξαν κι άλλοι λόγοι, όμοιοι μ’ αυτούς που οδήγησαν και τους σύγχρονους Έλληνες να πάθουν το ίδιο.      
                                                                        
2.  Πιθανολογούμε ότι οι Σολείς, χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουν και χωρίς ίσως να το επιθυμούν, “νομοθέτησαν” την κατάργηση της κλασικής παιδείας από το εκπαιδευτικό τους σύστημα καταστρέφοντας έτσι, μεταξύ άλλων, τη βάση για τη σωστή εκμάθηση της γλώσσας τους.  Προφανώς, αυτό το έπραξαν στο όνομα κάποιας . . .  προδευτικότητας και υπό το αμήχανο βλέμμα της πνευματικής ηγεσίας της εποχής.


περισσοτερα

http://www.elzoni.gr/html/ent/436/ent.8436.asp
................................................................................................................................................


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου