Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Η Άννα Διαμαντοπούλου για την ανώτατη εκπαίδευσηΗ υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση σχετικά με την πρόταση νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.

«Οι ριζικές αλλαγές που προτείνονται για τα ανώτατα ιδρύματα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, που χρηματοδοτεί τα ιδρύματα και εμπιστεύεται τα παιδιά της.

Η ελληνική κοινωνία θέλει ένα πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι. ανοιχτό, που να λειτουργεί και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της και στις ανάγκες της οικονομίας, ένα Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι. που να συνδέεται με όλο τον κόσμο.

Οι σημερινές αλλαγές έχουν στόχο αυτό το πανεπιστήμιο και αυτό το Τ.Ε.Ι.. Με καθηγητές οι οποίοι αξιολογούνται και είναι κοντά στα παιδιά. Με πανεπιστήμια που αξιολογούνται και χρηματοδοτούνται με βάση τους στόχους και την επιτυχία τους. Με διοικήσεις οι οποίες λογοδοτούν και κρίνονται. Με κέντρα αριστείας, που θα βοηθήσουν την οικονομία της χώρας και την επιστήμη.

Με προγράμματα σπουδών, τα οποία πιστοποιούνται και έχουν σχέση με αυτό που ζητούν η αγορά εργασίας και η επιστήμη και η διάρκεια των οποίων εξαρτάται από τις πραγματικές ανάγκες. Για αυτό και είπαμε ότι η διάρκεια σπουδών ορίζεται από το Ίδρυμα και πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία χρόνια ή και περισσότερο.

Τα πανεπιστήμια και τα τεχνολογικά ιδρύματα που θέλουμε πρέπει να απαντούν επίσης στις ανάγκες των φοιτητών, γιατί φοιτητής σημαίνει ότι δίνουμε στη νεολαία μας τη δυνατότητα στην πραγματική γνώση και ένα πτυχίο με πραγματικό αντίκρισμα στην αγορά εργασίας».

........................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου