Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Προϋποθέσεις χορήγησης Διδακτορικών Διατριβών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
1. Φορείς Οργάνωσης Διδακτορικών Σπουδών.
Δυνατότητα οργάνωσης ανώτατων σπουδών τρίτου κύκλου (διδακτορικές σπουδές) πρέπει να έχουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια ως ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τη σχετική επιταγή του Συντάγματος (άρθρο 16, παρ. 5) και ανήκουν στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, δηλαδή τα δημόσια ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ).
Συνεπώς, η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του προσχεδίου Νόμου για την οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
«Η ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης του τρίτου κύκλου σπουδών ανήκει στην αρμοδιότητα των ιδρυμάτων αμφοτέρων των τομέων (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού) της ανώτατης εκπαίδευσης. »
Ο τρίτος κύκλος σπουδών οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ – PhD). Το ΔΔ απονέμει το Τμήμα (ή η Σχολή), εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 της παρούσας έκθεσης. [Εφόσον στον Νόμο διατηρηθεί το πνεύμα του άρθρο 11 του προσχεδίου, περί οργάνωσης μεταπτυχιακής σχολής σε κάθε ΑΕΙ, η μεταπτυχιακή σχολή θα απονέμει το ΔΔ. Στην περίπτωση αυτή, κρίνεται απαραίτητο στο σχετικό άρθρο να συμπεριληφθούν οι αναγκαίες κατ’ ελάχιστον προϋποθέσεις για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών, όπως περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν].

perissotera

http://pikri-sokolata.blogspot.com/2011/07/blog-post_4267.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Pikri-sokolata+%28Pikri-Sokolata%29
....................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου