Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011


Θετικά συναισθήματα και τρόπος επίτευξής τους

Η θετική ψυχολογία, το κύριο στοιχείο της οποίας είναι το θετικό συναίσθημα, και η ορθή διαχείρισή της, έχει πολλές πρακτικές εφαρμογές στην καθημερινότητα καθώς και ποικίλες θετικές συνέπειες στα άτομα, στην προσωπική, στην επαγγελματική ζωής τους  και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου