Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011 Νέες επιβαρύνσεις από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων

Έντονη ανησυχία προκαλεί σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων η αύξηση των αντικειμενικών αξιών, η οποία σύμφωνα με το νέο προϋπολογισμό, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2012. Με την παράλληλη μείωση του αφορολόγητου ορίου, περίπου 20 φόροι όπως τέλη, εισφορές και πρόστιμα θα συμπαρασυρθούν προς τα πάνω, οδηγώντας του ιδιοκτήτες σε απόγνωση αφού ήδη πληρώνουν το ένα χαράτσι μετά το άλλο.
Η ενδεχόμενη εξίσωση των αντικειμενικών με τις λεγόμενες εμπορικές τιμές , αναμένεται να βυθίσει ακόμα περισσότερο στην ύφεση την κτηματαγορά, με απρόβλεπτες συνέπειες για την περιουσία, το εισόδημα και την απασχόληση, την ίδια ώρα που η οικοδομική δραστηριότητα πνέει τα λοίσθια.
Στο κείμενο του προϋπολογισμού δεν γίνεται σαφές πότε θα γίνει η αύξηση και σε ποιο ποσοστό ενώ το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει παράλληλα τη μείωση των φόρων
στις μεταβιβάσεις, ώστε να αντισταθμιστούν (εν μέρει) οι επιπτώσεις από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών.

Στον προϋπολογισμό προβλέπεται ότι τα έσοδα από τη φορολογία ακινήτων θα διαμορφωθούν στα 3,58 δισ. ευρώ, έναντι 1,12 δισ. ευρώ εφέτος (+217,6%) ενώ ένα μέρος αυτής της μεγάλης διαφοράς οφείλεται στην καθυστέρηση είσπραξης του ΕΤΑΚ του 2009 και του ΦΑΠ 2010.

Τα έσοδα από λοιπούς φόρους συναλλαγών προβλέπεται να ανέλθουν στα 1,048 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,7%, «λόγω της θετικής επίδρασης από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών στα έσοδα από τις μεταβιβάσεις ακινήτων», όπως αναφέρεται στο κείμενο του προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Φορολογίας Ακινήτων της ΠΟΜΙΔΑ, οι φόροι που επηρεάζονται από τις αλλαγές των αντικειμενικών είναι οι εξής:

Α. Τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα
1. Τεκμήριο διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία
αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.
2. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης
18-45 %
Β. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων από επαχθή αιτία
3. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή
23 %
4. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων
8-10 %
5. Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων
8-10 %
6. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων)
4-5 %
7. Φόρος Διανομής Ακινήτων
2-2,5%
8. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων
3 % επί Φ.Μ.Α.
9. Τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών (σύνταξη –μεταγρ. συμβολαίων)
6,50+1,25‰
10. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων
4,5-7,5‰
Γ. Φόροι κατά τη μεταβίβαση από χαριστική αιτία (κληρονομιά-γονική παροχή-δωρεά)
11. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων

Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παρ.), εγγονούς, συζύγους, γονείς
5-10 %
Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ.
5-20 %
Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους
20-40 %
12. Φόρος Δωρεάς ακινήτων

Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς
1-20 %
Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ.
10-30 %
Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους
20-40 %
Δ. Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων

13. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) από 1.1.2010
2‰-2 % (Φ.Π.) 6‰ (Ν. Π)
14. Ετήσιο Τέλος Ηλεκτρ. Δομημένων Επιφανειών (μέσω ΔΕΗ)
3-20 ευρώ/τμ
15. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα)
0,25-0,35‰
16. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών
15 %
Ε. Κτηματολόγιο-Πολεοδομικά πρόστιμα & εισφορές

17. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο
1‰ επί αντικ. αξίας
18. Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων
Βλ. Ν.4014/2011
19. Πολεοδομικά πρόστιμα αλλαγής χρήσης (ημιυπαιθρ.κλπ)
5% - 15% εφάπαξ
20. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχ. Πόλεων (Ν.1337/83)
σε γη έως 60%,
σε χρήμα έως 25%
http://www.iefimerida.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου