Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Το πρόγραμμα των μαθητών στα ολοήμερα δημοτικά


Το πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων τα οποία θα λειτουργήσουν πιλοτικά ως ολοήμερα ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, δύο ημέρες μετά το πρώτο κουδούνι, που σήμανε την έναρξη μια σχολικής χρονιάς χωρίς βιβλία και με κενά στα σχολεία. Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα και τον κατάλογο με τα 99 δημοτικά, τα 21 νηπιαγωγεία και τα 68 γυμνάσια, που θα εφαρμόσουν το νέο πρόγραμμα σπουδών.

Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8:10 το πρωί και η λήξη στις 2 μ.μ. για όλες τις τάξεις. Στα ολοήμερα δημοτικά, οι μαθητές θα πρέπει να προσέρχονται στις 7:15 ( σε περίπτωση που οι γονείς τους επιλέξουν να παρακολουθήσουν και την πρωινή προαιρετική ζώνη) ή στις 8:10 το πρωί μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές και θα αποχωρούν από το σχολείο στις 4:15 το απόγευμα. Αναλυτικά το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών έχει ως εξής:

ΩΡΕΣΔΙΑΡΚΕΙΑ
07:00-07:1515'Υποδοχή μαθητών
07:15-08:0045'Πρωινή προαιρετική ζώνη
08:00-08:1010'Υποδοχή μαθητών
08:10-09:4090'1η διδακτική περίοδος
09:40-10:0020'Διάλειμμα
10:00-11:3090'2η διδακτική περίοδος
11:30-11:4515'Διάλειμμα
11:45-12:2540'5η διδακτική ώρα
12:25-12:3510'Διάλειμμα
12:35-13-1540'6η διδακτική ώρα
13:15-13:2510'Διάλειμμα
13:25-14:0035'7η διδακτική ώρα


(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
14:00-14:055'Διάλειμμα


Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού


προγράμματος
14:05-14:4035'Φαγητό – χαλάρωση
14:40-14:5010'Διάλειμμα
14:50-15:3040'8η διδακτική ώρα
15:30-15:4010'Διάλειμμα
15:40-16:15359η διδακτική ώρα


Λήξη ολοήμερου προγράμματος
Διδακτικές ώρες ανά εβδομάδαΟι μαθητές θα πρέπει να παρακολουθούν τις εξής διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα:

 • 1. Στο μαθησιακό πεδίο της Ελληνικής Γλώσσας:
 • α) Στις τάξεις Α' και Β', οι 10 ώρες θα διατίθενται ως εξής: 9 ώρες για ΝΕ Γλώσσα και 1 ώρα σε Λογοτεχνία / Φιλαναγνωσία.
 • β) Στις τάξεις Γ' και Δ', οι 8 ώρες θα διατίθενται ως εξής: 7 ώρες για ΝΕ Γλώσσα και 1 ώρα σε Λογοτεχνία / Φιλαναγνωσία.
 • γ) Στις τάξεις Ε' και ΣΤ', οι 7 ώρες θα διατίθενται ως εξής: 6 ώρες για ΝΕ Γλώσσα και 1 ώρα σε Λογοτεχνία / Φιλαναγνωσία.
 • 2. Στο μαθησιακό πεδίο των Μαθηματικών:
 • α) Στις τάξεις A' και Β', θα διατίθενται 5 ώρες και
 • β) Στις τάξεις Γ', Δ', Ε' και ΣΤ', θα διατίθενται 4 ώρες.
 • 3. Στο γνωστικό αντικείμενο των Θρησκευτικών στις τάξεις Γ', Δ', Ε' και ΣΤ' θα διατίθενται 2 ώρες.
 • 4. Στο μαθησιακό πεδίο Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας:
 • α) Για το γνωστικό αντικείμενο Μελέτη Περιβάλλοντος θα διατίθενται οι μισές τουλάχιστον ώρες, δηλαδή 2/4 στις τάξεις Α' & Β' και 1,5/3 ώρες στις τάξεις Γ΄ & Δ΄ για τη διδασκαλία ενοτήτων που ανήκουν στην κοινωνική παιδεία.
 • β) Για το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας και στις τάξεις Γ', Δ', Ε' και ΣΤ', θα διατίθενται 2 ώρες
 • 5. Στο μαθησιακό πεδίο των Φυσικών Επιστημών:
 • α) Για το γνωστικό αντικείμενο Μελέτη Περιβάλλοντος θα διατίθενται οι μισές ώρες, δηλαδή 2/4 στις τάξεις Α' & Β' και 1,5/3 ώρες στις τάξεις Γ΄ & Δ΄ για τη διδασκαλία ενοτήτων που εντάσσονται στις Φυσικές Επιστήμες.
 • β) Στις τάξεις Ε' & ΣΤ', θα διατίθενται 3 ώρες στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσικά»/ «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» και
 • γ) Στις τάξεις Ε' & ΣΤ', θα διατίθενται 2 ώρες στο γνωστικό αντικείμενο Γεωγραφία.
 • 6. Στο μαθησιακό πεδίο των Ξένων Γλωσσών:
 • α) Στις τάξεις Α', Β', θα διατίθενται 2 ώρες στο γνωστικό αντικείμενο Αγγλικά.
 • β) Στις τάξεις Γ', Δ', θα διατίθενται 4 ώρες στο γνωστικό αντικείμενο Αγγλικά.
 • γ) Στις τάξεις Ε', ΣΤ', θα διατίθενται 4 ώρες στο γνωστικό αντικείμενο Αγγλικά.
 • δ) Στις τάξεις Ε', ΣΤ', θα διατίθενται 2 ώρες στο γνωστικό αντικείμενο 2η Ξένη Γλώσσα.
 • 7. Στο μαθησιακό πεδίο της Φυσικής Αγωγής / Σωματικής Υγείας:
 • α) Στις τάξεις Α', Β', Γ' και Δ', θα διατίθενται 4 ώρες στο γνωστικό αντικείμενο Φυσική Αγωγή Σωματική Υγεία – Υγιεινή και
 • β) Στις τάξεις Ε' και ΣΤ', θα διατίθενται 2 ώρες στο γνωστικό αντικείμενο Φυσική Αγωγή/ Σωματική Υγεία - Υγιεινή.
 • 8. Στο μαθησιακό πεδίο των Βιωματικών Δράσεων:
 • α) Στις τάξεις Α' και Β', θα διατίθενται 2 ώρες στο γνωστικό αντικείμενο Σχολική και Κοινωνική Ζωή,
 • β) Στις τάξεις Γ' και Δ', θα διατίθεται 1,5 ώρα στο γνωστικό αντικείμενο Σχολική και Κοινωνική Ζωή,
 • γ) Στις τάξεις Ε' και ΣΤ' , θα διατίθεται 1 ώρα στο γνωστικό αντικείμενο Σχολική και Κοινωνική Ζωή εναλλακτικά με την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη,
 • δ) Στις τάξεις Α' και Β', θα διατίθενται 2 ώρες στο γνωστικό αντικείμενο Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη,
 • ε) Στις τάξεις Γ' και Δ', θα διατίθεται 1,5 ώρα στο γνωστικό αντικείμενο Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη,
 • στ) Στις τάξεις Ε' και ΣΤ', θα διατίθεται 1 ώρα στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,
 • 9. Στο μαθησιακό πεδίο «Πολιτισμός – Δραστηριότητες Τέχνης» :
 • α) Στις τάξεις Α' και Β', θα διατίθενται 2 ώρες στο γνωστικό αντικείμενο της Μουσικής,
 • β) Στις τάξεις Γ', Δ' , Ε' και ΣΤ' , θα διατίθεται 1 ώρα στο γνωστικό αντικείμενο της Μουσικής,
 • γ) Στις τάξεις Α' και Β', θα διατίθενται 2 ώρες στο γνωστικό αντικείμενο των Εικαστικών,
 • δ) Στις τάξεις Γ', Δ' , Ε' και ΣΤ', θα διατίθεται 1 ώρα στο γνωστικό αντικείμενο των Εικαστικών και
 • ε) Στις τάξεις Α', Β' , Γ', Δ', Ε', και ΣΤ' θα διατίθεται 1 ώρα στο γνωστικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής.
 • Όπως τονίζει το υπουργείο, σε κάποιο αριθμό Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων εναλλακτικά, στο πεδίο «Πολιτισμός – Δραστηριότητες Τέχνης», προσφέρονται με ενιαιοποιημένο τρόπο δραστηριότητες από τους τομείς:
 • (α) μουσική παιδεία,
 • (β) εικαστική παιδεία,
 • (γ) θεατρική παιδεία,
 • (δ) οπτικοακουστική (Ο/Α) αγωγή, και
 • (ε) χορός - κίνηση.
 • 10. Στο μαθησιακό πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας:
 • α) Στις τάξεις Α' και Β' , θα διατίθεται 1 ώρα και
 • β) Στις τάξεις Γ', Δ', Ε' και ΣΤ', θα διατίθενται 2 ώρες.
Όσον αφορά στα 68 γυμνάσια, στα οποία θα εφαρμοστεί το νέο πρόγραμμα σπουδών το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα και το πρόγραμμα με τις διδακτικές ώρες και για τις τρεις τάξεις. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα διδακτικών ωρών εδώ.

http://eisodos17.blogspot.com/2011/09/blog-post_3912.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FKDXJq+%28%CE%95%CE%AF%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82+17%29
..........................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου