Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

Έως σήμερα τα μηχανογραφικά αλλοδαπώνΥποβολή μέσω διαδικτύου

Οι αλλοδαποί-αλλογενείς
που έχουν τις
προϋποθέσεις υπαγωγής
στις ειδικές κατηγορίες
υποψηφίων για εισαγωγή
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση καλούνται
να υποβάλουν μέσω
Διαδικτύου Αίτηση- Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις
τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν.

read more

....................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου