Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Που διορίζονται 546 εκπαιδευτικοί  Από το Υπουργείο Παιδείας
 Διά Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων 
ανακοινώνεται ότι
 για το σχολικό 
έτος 2011-12 
διορίζονται 546 
 εκπαιδευτικοί
 Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, [...]
..................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου